تقدیر از برگزیدگان کدنویسی

افتحاری دیگر برای هنرستان موفقیان : تقدیر و تشکر از برگزیدگان مسابقات کدنویسی کشوری که با حضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر ، مدیرت هنرستان و کادر اجرایی در منزل آنان برگزار گردید...